loading

درباره ما

داستان ما چیه؟

فیکشن دنیای رنگی و روشن ماست. جایی که در آن با هم زندگی و کار می کنیم، تجربه های خودمان را به اشتراک می گذاریم، شکست می خوریم و برای جلو رفتن در مسیر و هدف معین تلاش می کنیم.

فیکشن آژانس تبلیغاتی و دنیای ساختن ها و ایده هاست.جایی که ما ایده های هنری خودمان را با چاشنی خلاقیت در دنیای واقعی پیاده می کنیم. اینجا هر کسی یک ابزار برای معرفی هنر خودش و تبلیغ برند شما در دست دارد. از دوربین برای عکاسی و فیلم برداری گرفته، تا قلم برای استراتژی و نوشتن داستان های مختلف یا نرم افزارها و شبکه های اجتماعی متنوع که هرکدام جهان خودش را دارد. کار ما این است که بعد از گرفتن دست شما، دنیای کسب و کارتان را به سبک فیکشن بسازیم و شما را تا انتهای مسیر و هدفتان در دنیای تبلیغات همراهی کنیم.

فیکشن دنیاییست که “ما” در آن مفهوم و معنا دارد. مفهومی که ارزشش را می دانیم و برای حفظش می جنگیم. با ما باشید. در دنیای فیکشن قدم بزنید تا ما راوی خوب داستان شما باشیم.

تیم ما

استودیو طور

مهدی محرابیمدیر تیم تولید

سروش رادمنش مدیر ارتباط با مشتری

سعید بهاریکارشناس بازاریابی

سمیرا کمالی سروستانیگرافیست

فاطمه کاشف بازاریاب

زهرا نظریان سروستانیمدیر پروژه

ماهان رهنمااستراتژیست شبکه های اجتماعی

طناز رستگاریان متخصص شبکه های اجتماعی

زهرا محرابیگرافیست

رسمی طور

مهدی محرابیمدیر تیم تولید

سروش رادمنشمدیر ارتباط با مشتری

سعید بهاریکارشناس بازاریابی

سمیرا کمالی سروستانیگرافیست

فاطمه کاشفبازاریاب

زهرا نظریان سروستانی
مدیر پروژه

ماهان رهنمااستراتژیست شبکه های اجتماعی

طناز رستگاریانمتخصص شبکه های اجتماعی

زهرا محرابیگرافیست