loading

داستان به روایت شبکه های اجتماعی:

با توجه به فراگیر شدن حضور در شبکه های اجتماعی و تبدیل شدن آنها به رسانه های قوی در این روزها، فرصت خوبی است که شما مخاطبین خود را در این بستر پیدا کنید و از سمت دیگر مخاطبین هم براساس سلیقه و نیاز خودشان به مرجع های موجود دسترسی داشته باشند. این شد که ما تصمیم گرفتیم بعد از تولید محتوا، در قدم دوم رسانه شما را در شبکه های اجتماعی به خصوص اینستاگرام بسازیم و با برنامه ها و تبلیغات گسترده و موجود دراین فضا، مخاطبین شما را جذب کنیم.